?

Log in

No account? Create an account
Священник Андрей Драненко
[<<<] [>>>]
4th
09:29 pm: Пиар - 3 comments
5th
09:12 am: Ліквідація УГКЦ (1939-1946). Документи радянських органів державної безпеки. Уп. В. Сергійчук. - 11 comments
10th
07:38 pm: Хитрость змииная - 7 comments
09:20 pm: Не хотелось затрагивать тему, но все же... - 2 comments
11:57 pm: Православный Чебурашко - 13 comments
11th
12:11 am: К сведению - 7 comments
09:02 am: Автомобильное - 9 comments
06:13 pm: Грустное - 48 comments
09:22 pm: Тарханкут - 13 comments
10:06 pm: ДДТ - 6 comments
12th
09:53 am: Господь - 3 comments
19th
03:13 pm: Поздравляю! - 15 comments
20th
08:29 pm: об истинной толерантности - 9 comments
08:31 pm: Один протодиакон предложил... - 6 comments
27th
01:23 am: Скандальное освящение - 25 comments
29th
11:47 pm: (no subject) - 2 comments
Powered by LiveJournal.com